הקלטה ותמלול ישיבות דירקטוריון

דירקטורים פועלים בסביבה שהיא עתירת נורמות משפטיות רבות ומגוונות, אשר הפרה שלהן עלולה לחשוף אותם לסנקציות אזרחיות ואף פליליות. ועל כן, כשם שהדירקטוריון מנהל את סיכוני החברה, כך עליו לנהל את הסיכונים אליהם הוא עצמו חשוף.

החובות החוקיות הקשורות לפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון

הבסיס לחובה החוקית לניהול פרוטוקול בישיבות דירקטוריון מגיע מסעיף 108 בחוק החברות המתייחס באופן מפורש לפרוטוקולים בישיבות דירקטוריון וקובע:

(א) חברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, שעליו הודיעה החברה לרשם, לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה.

(ב)  פרוטוקול שאושר ונחתם בידי הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

הגדיל לעשות והבהיר המחוקק בחוזר רשות החברות מיום ז' בחשוון התשס"ד – 2003 המתייחס לעבודת הדירקטוריון ומטרתו לרענן ולעדכן את ההנחיות הקיימות בנושא עבודת הדירקטוריון בחברה ממשלתית אשר קבע בנוגע לפרוטוקול כי יו"ר הישיבה יהיה אחראי לרישום פרוטוקול הדיונים בישיבה, הפרוטוקול ישקף את הדברים שנידונו בישיבה, יפורטו בו עיקרי הדברים בשם אומרם, כפי שבאו לידי ביטוי בישיבה, נוסחן של ההחלטות שנתקבלו בישיבה וכן את שלב כניסתו ויציאתו של כל משתתף במהלך הישיבה.

היו מקרים בהם תיעוד הדיון בפרוטוקול לא שיקף בצורה בהירה ואמינה את שנאמר בדיון. לא אחת, רושם הפרוטוקול נוטה לדעה מסוימת, תוך קידום אינטרס אישי שבא לידי ביטוי בתיעוד הפרוטוקול. חשוב להדגיש כי התוצאה בעקבות תיעוד שאיננו מתבצע ביושר ובשקיפות, יכולה להיות המון פעמים תביעות הדדיות, האשמות פליליות וכיוצא בזה. 

בפרשת פיננסיטק (תנ"ג 13663-03-14) פסקה השופטת רות רונן  כי: "הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון על נספחיהם… אמורים לשקף באופן שאינו שנוי במחלוקת את תהליך קבלת ההחלטות על-ידי הדירקטוריון על כל שלביו… בעיקר באותם מקרים בהם הדירקטוריון החליט לקחת סיכון, שאז צריך בית-המשפט להיות מסוגל לעקוב אחר תהליך המחשבה של הדירקטורים, ואחרי הטעמים שהניעו אותם לקבל את ההחלטה אותם הם קיבלו".

על מנת להגן על נושאי משרה ולאפשר להם לפעול בחופשיות למען החברה וזאת מבלי חשש מפני תביעות, מאפשר החוק לחברה להגן על נושאי המשרה בה (במסגרת פעילותם בה) בשלושת האמצעים הבאים: פטור, שיפוי וביטוח.

  • פטור – החברה למעשה מעניקה פטור לעובד מנשיאת אחריות בעבור כל נזק אפשרי שייגרם.
  • שיפוי – החברה לוקחת על עצמה את האחריות לפצות עובד שנאלץ לשאת בהוצאות כספיות בעקבות תביעות.
  • ביטוח – החברה רשאית לבטח את עובדיה בביטוח דירקטורים. 

אך כל אלה לא יועילו באם לא תוכלו להציג פרוטוקול אשר משקף נאמנה את תהליך קבלת ההחלטות שהתקבלו, ואנו, במרכז הישראלי לתמלול והקלטה, יכולים לעשות זאת עבורכם, כחברה מקצועית, אשר בקיאה בחוקים ובתקנות הרלוונטיות אנו יכולים לספק לכם פרוטוקול מדויק שנערך ומציג ללא משוא פנים את הנאמר בישיבות הדירקטוריון, באופן שיוכל לשמש כראייה משפטית אשר תהווה הגנה במקרה של האשמות פליליות לפי חוק הגבלים העסקיים, רישוי עסקים, וכן תביעות בגין החלטות שהתקבלו והובילו לתוצאות שנויות במחלוקת.

זיכרו כי מדובר על ישיבות בהן מתקבלות הכרעות והחלטות המשפיעות המון פעמים על כלל הציבור. ההקלטה והתמלול ע"י חברה חיצונית, מספקים תיעוד אמין ואובייקטיבי, שאיננו מייצג אינטרס ואיננו נוטה לדעה או החלטה מסוימות.

למה דווקא אנחנו?

לנו, במרכז הישראלי לתמלול והקלטה ניסיון רב ביצוע הקלטות ישיבות דירקטוריון, ובהפקת פרוטוקולים מלאים ומפורטים, אשר כוללים את כל מה שנאמר על ידי מי שאמר זאת, שכן ישנה חשיבות רבה בשיוך הדברים לאומרם. כך שבעזרת הפרוטוקול שאנו נייצר עבורכם תוכלו לשמור על ממשל תאגידי תקין ולהוכיח כי קבלת ההחלטות ודיוני הדירקטוריון וועדותיו היו מלאים ומקיפים. 

כמו כן, אנו מציעים שירות ייחודי של תקצור פרוטוקולים, מסמך המופק במקביל או חלף פרוטוקול מלא וכולל את עיקרי הדברים וקבלת ההחלטות.

התקשרו אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ ללא עלות ונשמח לסייע לכם להוביל את חברתכם תוך שמירה על מינהל תקין.

*כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. 

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

מאמרים נוספים