תמלול ישיבות מליאה מצולמות

תמלול ישיבות מליאה מצולמות דווקא עכשיו, בתקופת הקורונה

משרד הפנים בהתאם לדרישת השלטון המקומי תזכיר להוראת שעה חוק הרשויות המקומיות (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית) (הוראת שעה), התש”ף-2020, אשר מטרתה לאפשר לעיריות, למועצות מקומיות ולמועצות אזוריות להתכנס ולקיים את הישיבות שלהם כישיבות מצולמות, וכעת, צריכות העיריות לבצע תמלול של ישיבות מליאה מצולמות.

העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות עומדות בחזית ההתמודדות עם השפעות הקורונה, ולאור תקנות השעה האוסרות על התכנסות מכל סוג שהוא אין אפשרות מעשית לכנס את מועצת הרשות ולקיים ישיבות מליאה כסדרן. תקופת הקורונה מציבה בפני כולנו אתגרים רבים, ממשל שקוף הוא חלק מביסוס יחסי האמון בין התושבים לרשויות, וזאת ביתר שאת בעיריות ובמועצות מקומיות אשר מקיימות קשר בלתי אמצעי עם תושביהם, ועל מנת למגר את המגיפה מתוכנו, חייבים לשמור על קשר רציף ושקוף עם התושבים גם בימים כתיקונם, אבל על אחת כמה וכמה בתקופת משבר ארוך כל כך.

הרשויות המקומיות דורשות לאפשר להם לנהל את המשבר באופן יעיל ומיטבי

לתזכיר שפורסם הוגשו הערות על ידי ארגון חברות וחברי המועצות המקומיות בישראל, בה תמכו החברים בארגון בתזכיר אך ביקשו להרחיבו והדגישו את החשיבות של צילום ישיבות המליאה לא רק בתקופת הקורונה, אלא גם בימים כתיקונם.

התנועה לאיכות השלטון ציינה כי התזכיר כפי שפורסם מערים קשיים על קיום הוראת השעה שכן הוא הגביל בתחילה את השימוש בישיבות מצולמות רק למקרים בהם ראש הרשות המקומית רואה כי יש צורך בקבלת החלטה חיונית והעלו את החשש שהתנאים שנקבעו בתזכיר מגבילים הלכה למעשה את האפשרות לקיים ישיבות מועצה והמשך עבודה שוטפת הנדרשת כך כל בתקופה זו.

אנו בטוחים ביכולתנו לספק לכם את הפתרונות המתאימים ביותר לכל הצרכים שלכם. 
צרו קשר בכל שעה, ואנו נשמח לענות על כל שאלה שיש לכם.

תמלול הקלטות לבית משפט

לצורך השקיפות, חייבים לתמלל את ישיבות המליאה המצולמות

על פי התזכיר משרד הפנים אפשר קיום ישיבות באמצעות שיחות וועידה בווידיאו, אך לא חייב את פרסומן לציבור.

על כך הגיבה התנועה למען איכות השלטון בישראל כי חובת הפומביות מבטאת עקרונות כלליים הנגזרים מחוקי היסוד ומשיטת המשפט בישראל: שקיפות, זכות הציבור לדעת, חופש הביטוי וכן העיקרון לפיו נבחרי הציבור- שליחי הציבור והמידע המנוהל על ידם שייך לציבור ועל כן יש לשמור על עיקרון הפוביות בעיקר כאשר ישנם אמצעים טכנולוגיים המאפשרים שידור הישיבות בדף האינטרנט או בדף הפייסבוק של העירייה.

פנו אלינו עוד היום על מנת לספר להם על השירות הייחודי אותו אנו מציעים והוא תמלול ישיבות מליאה מצולמות.

הכנסת תומכת בצילום ישיבות מליאה ותמלולן

משרד הפנים קיבל את כל ההערות לתזכיר וכעת הוראת השעה מאפשרת קיום ישיבות מועצה בווידיאו קונפרנס, ובדברי ההסבר הדגיש כי:

“יובהר, כי על כינוס הישיבה באופן האמור חלים הכללים הרגילים בעניין ישיבות המועצה וביניהם למשל  ההוראות ולוחות הזמנים שנקבעו להוצאת זימונים, סדרי הדיון וההצבעה והדרישה לפומביות ולעריכת פרוטוקול וכן ההוראה לפיה ישיבות המועצה יהיו פומביות”.

בהתאם להוראת שעה זו מחויבות כעת העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות לקיים ישיבות מועצה מצולמות, להקליט אותן וכן לתמלל אותן ולפרסם את הפרוטוקולים באתר האינטרנט של העירייה. בדיוק כפי שהייתה עושה, בימים כתיקונם, באמצעות שירותי הקלטה ותמלול.

פקודת העיריות שחוקקה בשנת 1964 וחייבה את פומביות הדיונים לא יכלה לחזות את התפתחות הטכנולוגיה אשר מציעה כיום מגוון פלטפורמות לצרכי הנגשת ישיבות צוות באמצעותן אפשר לקיים ישיבות מצולמות מרחוק (כגון ZOOM, WebEx ועוד).

הטכנולוגיה מתקדמת ועל כולנו להתקדם עימה, וכיום פומביות הדיון משמעותו פרסום ישיבות המועצה המוקלטות באתר האינטרנט של העירייה.

שירות זה ייחודי למרכז הישראלי לתמלול והקלטה

בתקופה זו של חוסר וודאות, חייב כל שליח ציבור לוודא כי הציבור אשר בחר בו יוכל להמשיך ולהיות חשוף לישיבות המועצה ולהחלטות המתקבלות בה והמשפיעות על הציבור כולו. 

אנו, במרכז הישראלי לתמלול והקלטה מציעים את כל המעטפת הייחודית לעיריות, החל בהקלטת הישיבות, דרך שמירת קשר רצוף עם מנהלת משרד מנכ”ל העירייה ועד לשליחת תמליל מונגש בהתאם לתקן ישראלי 5568 ברמה AA. 

שירותים נוספים

שירותים לעורכי דין

שירותים לעורכי דין

עורכי דין, אנחנו כאן בשבילכם https://www.youtube.com/watch?v=iNuYADAib8o&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%94 בעולם המהיר של המשפט, הזמן הוא העיקר. אנו מעניקים שירותים לעורכי דין, כדי

קרא עוד »