שירותי תמלול והנגשה של ישיבות מליאה מצולמות

העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות עומדות בחזית ההתמודדות עם השפעות הקורונה, ולאור תקנות השעה האוסרות על התכנסות מכל סוג שהוא אין אפשרות מעשית לכנס את מועצת הרשות.

על כן פרסם משרד הפנים בהתאם לדרישת השלטון המקומי תזכיר להוראת שעה חוק הרשויות המקומיות (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית) (הוראת שעה), התש"ף-2020, המאפשרת לעיריות, למועצות מקומיות ולמועצות אזוריות להתכנס ולקיים את הישיבות שלהם כישיבות מצולמות.

הערות שהוגשו בנושא התזכיר

לתזכיר שפורסם הוגשו הערות על ידי ארגון חברות וחברי המועצות המקומיות בישראל, בה תמכו החברים בארגון בתזכיר אך ביקשו להרחיבו והדגישו את החשיבות של צילום ישיבות המליאה לא רק בתקופת הקורונה, אלא גם בימים כתיקונם.

התנועה לאיכות השלטון ציינה כי התזכיר כפי שפורסם מערים קשיים על קיום הוראת השעה שכן הוא הגביל בתחילה את השימוש בישיבות מצולמות רק למקרים בהם ראש הרשות המקומית רואה כי יש צורך בקבלת החלטה חיונית והעלו את החשש שהתנאים שנקבעו בתזכיר מגבילים הלכה למעשה את האפשרות לקיים ישיבות מועצה והמשך עבודה שוטפת הנדרשת כך כל בתקופה זו.

נושא נוסף שלא קיבל התייחסות בתזכיר הראשוני

על פי התזכיר משרד הפנים אפשר קיום ישיבות באמצעות שיחות וועידה בווידיאו, אך לא חייב את פרסומן לציבור.

על כך הגיבה התנועה למען איכות השלטון בישראל כי חובת הפומביות מבטאת עקרונות כלליים הנגזרים מחוקי היסוד ומשיטת המשפט בישראל: שקיפות, זכות הציבור לדעת, חופש הביטוי וכן העיקרון לפיו נבחרי הציבור- שליחי הציבור והמידע המנוהל על ידם שייך לציבור ועל כן יש לשמור על עיקרון הפוביות בעיקר כאשר ישנם אמצעים טכנולוגיים המאפשרים שידור הישיבות בדף האינטרנט או בדף הפייסבוק של העירייה.

התזכיר שהובא לאישור הכנסת

משרד הפנים קיבל את כל ההערות לתזכיר וכעת הוראת השעה מאפשרת קיום ישיבות מועצה בווידיאו קונפרנס, ובדברי ההסבר הדגיש כי:

"יובהר, כי על כינוס הישיבה באופן האמור חלים הכללים הרגילים בעניין ישיבות המועצה וביניהם למשל  ההוראות ולוחות הזמנים שנקבעו להוצאת זימונים, סדרי הדיון וההצבעה והדרישה לפומביות ולעריכת פרוטוקול וכן ההוראה לפיה ישיבות המועצה יהיו פומביות".

בהתאם להוראת שעה זו מחויבות כעת העיריות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות לקיים ישיבות מועצה מצולמות, להקליט אותן וכן לתמלל אותן ולפרסם את הפרוטוקולים באתר האינטרנט של העירייה באמצעות תמלול ישיבות צוות.

פקודת העיריות שחוקקה בשנת 1964 וחייבה את פומביות הדיונים לא יכלה לחזות את התפתחות הטכנולוגיה אשר מציעה כיום מגוון פלטפורמות לצרכי הנגשת ישיבות צוות באמצעותן אפשר לקיים ישיבות מצולמות מרחוק (כגון ZOOM, WebEx ועוד).

הטכנולוגיה מתקדמת ועל כולנו להתקדם עימה, וכיום פומביות הדיון משמעותו פרסום ישיבות המועצה המוקלטות באתר האינטרנט של העירייה.

בתקופה זו של חוסר וודאות, חייב כל שליח ציבור לוודא כי הציבור אשר בחר בו יוכל להמשיך ולהיות חשוף לישיבות המועצה ולהחלטות המתקבלות בה והמשפיעות על הציבור כולו באמצעות הנגשת ישיבות צוות ושירותי תמלול ישיבות צוות

אצלנו תקבלו את

חברתנו הינה החברה המובילה בתחום תמלול מונגש של ישיבות מליאה בעיריות ובמועצות מקומיות, וכך בשילוב עם טכניקות ייחודיות של דיגום קולות אנו מסוגלים לתמלל גם ישיבות ווידיאו מוקלטות ולהפיק עבורכם תמלול של ישיבות מליאה שצולמו בהיוועדות מרחוק, בפורמט מונגש, כך שלא רק תעמדו בהוראת השעה, אלא תעמדו גם בהוראות סעיף 35 (א) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 אשר מחייב הנגשת פרוטוקולים.

כמו כן, משרדנו מתמחה בהכנת תקצור פרוטוקולים, ובתקופה זו אנו יכולים לתת מענה לדרישת החוק המחייבת את פרסום החלטות חברי המועצה תוך שלושה ימים מיום הדיון.

פתרונות נוספים

צרו קשר ונספר לכם על הפלטפורמות המוצפנות שמשרדנו מציע המאפשרות הקלטה וניהול של ישיבות רבות משתתפים אשר נשמרות בענן מאובטח.