שירותי הקלטה, תמלול והנגשה של ישיבות מליאה מוניציפאליות

פקודת העיריות (נוסח חדש) הקדישה את פרק 11 לתיעוד הישיבה בפרוטוקול. וכך ובסעיף 50 (א) קבעה כי כל ישיבות המועצה יוקלטו ויירשם בהן פרוטוקול; וקבע כי מרכז ישיבות המועצה יהיה אחראי לניהולו התקין. 

על מנת להקל על עבודתו של מרכז הישיבות אנחנו מציעים את שירותי תמלול לישיבות מוניציפליות.

ישנה חשיבות רבה כי פרוטוקול העירייה ישקף נאמנה את כל הנאמר בה ויערך באופן התואם לדרישות החוק ולכן שירותי תמלול לעיריות חשוב במיוחד.

עוד קבע המחוקק, בסעיף 13 (ו) לפקודת המועצות המקומיות ולסעיף 248 (ב) לפקודת העיריות על המועצה המקומית לפרסם הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות שהתקיימו בדלתיים פתוחות, ככל שבוצעו הקלטות ושירותי תמלול לישיבות עירייה וזאת באתר האינטרנט של המועצה המקומית, קרי, על המועצה המקומית לפרסם לכל הפחות אחד מהנ"ל.

אז קודם כל, למה צריך תמלול לעיריות? ומהו תמלול לישיבות מוניציפליות בכלל?

התשובה לכך פשוטה, כי זה מדויק, כי זה שקוף, כי חובתה העליונה של עירייה על מנת לעמוד בהוראות ממשל תקין דורש שקיפות מלאה של העירייה ופעולותיה, ועל כן נעזרים בשירותי תמלול לעיריות. 

עירייה שמקליטה ומתמללת את ישיבותיה והופכת אותם נגישים לציבור, מראה כי פועלת בניקיון כפיים ועל כן מעבר לחיוב הסטטוטורי לפיו על מועצה מקומית להקליט ולתמלל את ישיבות המועצה שלה, ואף לפרסם אותם באתר האינטרנט של העירייה.

אל לנו לראות בחובה זו כמטלה או כניסיון המחוקק להקשות, חשבו כמה קל לקבל מסמך מוכן, ערוך בצורה מקצועית, מונגש וקל לניווט ולחסוך את שעות העבודה של עובדי העירייה, שיעשו את עבודתם טוב ככל האפשר.

הניסיון והמקצועיות שצברנו לאורך השנים בתחום תמלול לישיבות מוניציפליות מאפשרים לנו להעניק לכם את השקט והביטחון שתקבלו מסמך PDF מוכן להעלאה לאתר תוך זמן קצר ובשיתוף פעולה מלא עם לשכת מנכ"ל העירייה.

הפרוטוקול שלכם הוא המומחיות שלנו

בשנים האחרונות חרטה המדינה על דגלה את קבלת השונה והחלה לחוקק חוקים ולתקן תקנות אשר מטרתם לדאוג כי הסביבה בה אנו חיים תהיה מונגשת ומותאמת לכל החיים בה, כולל בעלי מוגבלויות כאלה ואחרות.

אז איך זה קשור לעיריות?

אנו מתמחים בבניית פרוטוקולים מותאמים אישית לדרישות החוק ולצרכיה ודרישותיה של כל עירייה, מבינים את חשיבות רציפות עבודתה של העירייה והצורך בעבודה לפי פורמט מדויק ועל כן אני מטפלת אישית בכל עירייה או רשות, מוודאה כי התמליל המונפק תואם באופן מוחלט לפורמט אשר הוסכם עליו וכי המתמלל אשר נבחר לתמלל את ישיבות המועצה יעשה זאת לאורך זמן, כך שיכיר את קולותיהם של הדוברים בישיבות.

אתם כבר מנגישים? כי אם לא,

סעיף 248 ב' קובע כי: "עייריה תקים ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום, שבו תפרסם, בין השאר  (1) מידע שעליה לפרסם וכן מידע בנוגע אליה ששר הפנים פרסם בהתאם להודעת העירייה, לאחר שהשר פרסמו; בפסקה זו, "פרסום" – פרסום על פי דין ברשומות או בעיתון; (2)  פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות, לא יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה, והקלטות או תמלילים של ישיבות כאמור;

סעיף 35 לתקנות נגישות השירות מחייבת ביצוע התאמות הנגישות בשירותי אינטרנט בהתאם להנחיות התקן הישראלי, אשר מקדיש פרק מיוחד להנגשת מסמכי PDF, כדוגמת פרוטוקולים של ישיבות מועצה. 

ועל כן, עיריות חייבות להנגיש את הפרוטוקולים שלהם באמצעות תמלול לעיריות ותמלול לישיבות מוניציפליות.

משרדנו מתמחה בהפקת פרוטוקולים התואמים לדרישות תקן 5568.

אנחנו כאן כדי להקל עליכם

את השירות הזה לא תמצאו בשום מקום אחר​

עוד בטרם נכנס החוק לתוקף אימצתי חובה זו לליבי ולמדתי כל אפשרות הקיימת בעולם בתחום הנגשת מסמכים. אני מכירה את החוק לפני ולפנים ומתחייבת להפיק עבורכם תמלול לעיריות מונגש ומותאם לאתר האינטרנט שלכם, וכל זאת גם באיכות מעולה וגם בלוחות הזמנים הדרושים על פי חוק.