תמלול, הקלטה והנגשה של ישיבות מליאה

אז נתחיל מההתחלה. עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, וועדה ישובית. כולכן. ללא יוצאת מן הכלל. חייבת על פי חוק. לבצע תמלול, הקלטה והנגשה, לישיבות המליאה שלכם. לצערנו, לאחרונה, תודות לדוח מבקר המדינה בנושא. נחשפנו גם אנחנו למספרים המצערים שנמצאו שם. כשהמבקר שם לו למטרה לבדוק את הטמעת העיריות והמועצות המקומיות. את חוק ההנגשה, נוסח חדש, חלק ב’. 

חובת הנגשה בהתאם לתקן ישראלי 5568

היום, מעבר להקלטה ותמלול של ישיבות מליאה, נדרשות עיריות גם להנגיש את הפרוטוקולים שהן מעלות לאתר העירייה, וזאת בהתאם לתקן ישראלי 5568 חלק שני.

ישנה חשיבות רבה כי פרוטוקול העירייה ישקף נאמנה את כל הנאמר בה ויערך באופן התואם לדרישות החוק ולכן שירותי תמלול לעיריות חשוב במיוחד.

אנו, במרכז הישראלי לתמלול והקלטה מציעים שירותי הקלטה, תמלול והנגשת ישיבות מליאה של מועצות מקומיות ושל עיריות בכל רחבי הארץ.

להקליט ולתמלל כבר לא מספיק

פקודת העיריות (נוסח חדש) הקדישה את פרק 11 לתיעוד הישיבה בפרוטוקול. וכך ובסעיף 50 (א) קבעה כי כל ישיבות המועצה יוקלטו ויירשם בהן פרוטוקול; וקבע כי מרכז ישיבות המועצה יהיה אחראי לניהולו התקין. 

עוד קבע המחוקק, בסעיף 13 (ו) לפקודת המועצות המקומיות ולסעיף 248 (ב) לפקודת העיריות על המועצה המקומית לפרסם הקלטות או תמלילים של ישיבות מועצת הרשות שהתקיימו בדלתיים פתוחות, ככל שבוצעו הקלטות ושירותי תמלול לישיבות עירייה וזאת באתר האינטרנט שלה.

האם יש חובת הנגשה לעיריות למועצות מקומיות?

כן, בוודאי. ולמה שלא יהיה? זה מדויק, כי זה שקוף. כי חובתה העליונה של עירייה על מנת לעמוד בהוראות ממשל תקין דורש שקיפות מלאה של העירייה ופעולותיה. ועל כן נעזרים בשירותי תמלול לעיריות. 

עירייה שמקליטה ומתמללת את ישיבותיה והופכת אותם נגישים לציבור. מראה כי פועלת בניקיון כפיים. ועל כן מעבר לחיוב הסטטוטורי לפיו על מועצה מקומית להקליט ולתמלל את ישיבות המועצה שלה. ואף לפרסם אותם באתר האינטרנט של העירייה.

אל לנו לראות בחובה זו כמטלה או כניסיון המחוקק להקשות. חשבו כמה קל לקבל מסמך מוכן, ערוך בצורה מקצועית, מונגש וקל לניווט ולחסוך את שעות העבודה של עובדי העירייה. שיעשו את עבודתם טוב ככל האפשר.

הניסיון והמקצועיות שצברנו לאורך השנים תמלול והנגשה של ישיבות מליאה מאפשרים לנו להעניק לכם את השקט והביטחון שתקבלו מסמך PDF מוכן להעלאה לאתר תוך זמן קצר. ובשיתוף פעולה מלא עם לשכת מנכ”ל העירייה.

תמלול הקלטות לבית משפט

הפרוטוקול שלכם הוא המומחיות שלנו

בשנים האחרונות חרטה המדינה על דגלה את קבלת השונה. והחלה לחוקק חוקים ולתקן תקנות אשר מטרתם לדאוג. כי הסביבה בה אנו חיים תהיה מונגשת ומותאמת לכל החיים בה. כולל בעלי מוגבלויות כאלה ואחרות.

אנו מתמחים בבניית פרוטוקולים מותאמים אישית לדרישות החוק ולצרכיה. ודרישותיה של כל עירייה, מבינים את חשיבות רציפות עבודתה של העירייה והצורך בעבודה לפי פורמט. מדויק ועל כן, בעלת המשרד, ליאת בן שי, מטפלת אישית בכל עירייה או רשות, מקפידה כי הפרוטוקול שתקבלו תואם באופן מוחלט לפורמט אשר הוסכם עליו.

הנגשת ישיבות מליאה בהתאם לחוק

סעיף 248 ב’ קובע כי: “עייריה תקים ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום, שבו תפרסם, בין השאר  (1) מידע. שעליה לפרסם וכן מידע בנוגע אליה ששר הפנים פרסם בהתאם להודעת העירייה, לאחר שהשר פרסמו; בפסקה זו, “פרסום” – פרסום על פי דין ברשומות או בעיתון; (2)  פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות, לא. יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה, והקלטות או תמלילים של ישיבות כאמור; סעיף 35 לתקנות נגישות השירות מחייבת ביצוע התאמות הנגישות. בשירותי אינטרנט בהתאם. להנחיות התקן הישראלי, אשר מקדיש פרק מיוחד להנגשת מסמכי PDF, כדוגמת פרוטוקולים של ישיבות מועצה. 
ועל כן, עיריות חייבות להנגיש את הפרוטוקולים שלהם באמצעות תמלול לעיריות ותמלול לישיבות מוניציפליות.
משרדנו מתמחה בהפקת פרוטוקולים התואמים לדרישות תקן 5568.

הנגשת אתרים לעיריות ולמועצות מקומיות

שירותים נוספים

תמלול ראיונות

תמלול ראיונות

מדוע יש צורך בתמלול ראיונות? תמלול ראיונות הינו תחום נרחב אשר נוגע בתחומים רבים .ומתאים לעולמות תוכן שונים. דוקטורנטים

קרא עוד »
שירותי הקלטה ותמלול

שירותי הקלטה ותמלול

שירותי הקלטה ותמלול לגופים ציבוריים ופרטיים אנו מספקים שירותי הקלטה ותמלול ברמה המקצועית והגבוהה ביותר. אנו מבצעים הקלטת דיונים

קרא עוד »
תמלול הקלטות

תמלול הקלטות

מהו תמלול הקלטות? תמלול הקלטות היא פעולה של המרת קבצי שמע לטקסט כתוב. השימושים בתמלילים של ההקלטות רבים ומגוונים.

קרא עוד »