תמלול והנגשת ישיבות מליאה במועצות מקומיות
תמלול והנגשת ישיבות בעיריות ובמועצות מקומיות

תמלול והנגשת ישיבות מליאה במועצות מקומיות

תקנה 35 (א) לחוק המועצות המקומיות עברה רביזיה לאחרונה ובין שאר תיקוניה הגדירה באופן מדויק מה הם התכנים שיש להנגיש באתר אינטרנט של רשות ציבורית ומועצה מקומית, ומחייבת הנגשה של…

להמשך קריאה תמלול והנגשת ישיבות מליאה במועצות מקומיות