חשיבות הקלטות בתביעות בבית המשפט
תמלול הקלטות לבית משפט

חשיבות הקלטות בתביעות בבית המשפט

הקלטות הינן ראיות קבילות וחשובות בבית המשפט החלטות מתקבלות על סמך ראיות בלבד, במקרים של פלוני אמר כך ואלמוני אמר כך בית המשפט יתקשה מאוד לפסוק, וחשוב להביא זאת בחשבון…

להמשך קריאה חשיבות הקלטות בתביעות בבית המשפט